tên miền này trước kia thuộc sở hữu của bầu thuận
nhưng nhờ sự "thiếu kiến thức" trong việc bảo vệ thương hiệu
tên miền này hiện tại đã lọt vào tay nghiakk

XEM LẠI HÀNH TRÌNH ĐÒI NỢ bầu thuận

ĐẾN FACEBOOK CÁ NHÂN NGHIAKK

ĐẾN FANPAGE NGHIAKK

ĐẾN KÊNH YOUTUBE NGHIAKK

LÒ COPYWRITER

bầu thuận tạo ra - nghiakk cà khịa